Talboksproduktion

En talbok är en inläst bok för alla som har svårt att läsa tryckt text. Den kan bestå av bara ljud eller text och ljud. Talböcker kan endast göras med stöd av 17 § i upphovsrättslagen av dem som har regeringens tillstånd och kan inte säljas på den kommersiella marknaden. De kan lånas på bibliotek av personer med läsnedsättning.

Talböcker produceras i Daisy-format. Det innebär att man kan bläddra, söka på kapitel, sidor och rubriker samt sätta bokmärken. Bildbeskrivningar av eventuella illustrationer i boken underlättar tillgängligheten för läsare med synnedsättning.

Vi har jobbat med talboksproduktion sedan 2007 och har producerat över 200 titlar talböcker på 14 olika språk på uppdrag av Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det enda som uppdragsgivaren behöver göra är att skicka oss boken i pappersformat eller digitalt. Vi sköter resten av arbetet som består av val av lämplig inläsare, förberedelser av texten för inläsning, inspelning, redigering, korrekturlyssning och leverans av produkten i Daisy-format.

För mer information om talböcker kontakta ditt bibliotek eller MTM.