Inläsning av informationsmaterial på olika språk

Denna tjänst används framförallt av myndigheter som på ett effektivt sätt vill kommunicera med sin målgrupp. Ambitionen är att även olika organisationer och föreningar som arbetar med personer som har olika läs- och språksvårigheter kunna använda tjänsten. Vi läser in materialet som ska nå målgruppen i MP3-format som sedan kan laddas upp på uppdragsgivarens hemsida.