Korrekturlyssning

Korrekturlyssning innebär en noggrann genomgång av din inspelning. Vid korrekturlyssning rättas eventuella fel. Vi låter en översättare som har det aktuella språket som modersmål, lyssna igenom inspelningen. På så sätt är korrekturlyssningen ett effektivt sätt för dig att kvalitetssäkra en produktion även om du inte behärskar det aktuella språket.