Voiceover

Voiceover är en typ av eftersynkronisering där man spelar in en ny version av tal på ett annat språk, till en redan färdiggjord produktion på det ursprungliga språket. Fördelarna med voiceover är att tittaren slipper titta ner på texten och att man slipper ha text över bilden. En annan fördel med voiceover är att personer som inte är läskunniga kan följa med utan problem.